Det er forskjellige typer forbrukslån å velge mellom. Lånene finner du hos omtrent 30 forskjellige finansieringsselskap, pluss hos de fleste sparebanker. Her går vi igjennom det du trenger å vurdere når du skal finne rett lån. Noen endringer har også skjedd for året 2019.

Fleksibelt vs. nedbetalingsplan

Selv om bankene gjerne bruker forskjellige navn på sine forbrukslån, eksisterer det strengt tatt kun to typer. Enten er det et nedbetalingslån, eller så er det et fleksibelt lån. Nedbetalingslån er når du får utbetalt hele lånesummen, og deretter betaler tilbake i faste avdrag inntil gjelden er oppgjort.

Et fleksibelt lån er en kreditt som kan trekkes over tid. Du har en kredittramme tilgjengelig, og velger selv hvor stor andel av kreditten du vil gjøre tilgjengelig på din egen konto. Deretter betaler du renter kun for den delen som er disponibel. Dette virker på samme vis som kreditten du har på et kredittkort. Fra og med 2019 vil ikke dette lenger være mulig, gitt at regjeringen gjør som den lover.

Lånebeløp

Hvor stort lån du trenger dikterer hvilke banker du kan henvende deg til. Noen finansieringsselskap tilbyr kun små lånesummer, mens mange har lån på inntil en halv million kroner. Disse siste har imidlertid ofte en lav grense for den minste lånesummen. Derfor er de også aktuelle for de som har et begrenset lånebehov. Et godt eksempel er Bank Norwegian. Deres forbrukslån er på mellom 5 000 og 600 000 kroner.

Her er de største bankene, og deres respektive øvre lånegrenser:

 • Lån inntil 20 000 – Folkia, Ferratum Bank
 • Lån inntil 50 000 – L’EASY, KlikkLån
 • Lån inntil 100 000 – Thorn
 • Lån inntil 350 000 – Santander Consumer Bank
 • Lån inntil 400 000 – Ikano Bank
 • Lån inntil 500 000 – Easybank, Instabank, Monobank, OPP Finans, Re:member, yA Bank, Nordax
 • Lån inntil 600 000 – Bank Norwegian

Lånebeløp for fleksible lån:

Komplett Bank – fra 10 000 til 500 000 kroner
Instabank – fra 5 000 til 500 000 kroner

Nedbetalingstid på forbrukslån

I 2017 kom det nye retningslinjer for kreditter og forbrukslån. Tidligere kunne man bruke inntil 15 år på nedbetalingen. Nå er retningslinjene fra Finanstilsynet strengere, og du får maksimalt 5 år til nedbetaling.

Dette gjelder imidlertid bare vanlige forbrukslån. Dersom formålet med lånet er å refinansiere dyrere gjeld, kan du få inntil 15 nedbetalingstid. Gjelden du refinansierer begrenser dette. Har du for eksempel lån der det gjenstår 12 år på nedbetalingstiden, er 12 år maksimum tid du kan få på det nye lånet.

Avdragsfritak eller betalingsutsettelse

Noen banker tilbyr avdragsfritak i en periode, mens andre ikke tilbyr dette. Det typiske er en til tre måneder per år hos de som har denne ordningen. Hos YA Bank ser vi at avdragsfrihet på forbrukslån koster 300 kroner, i form av en “manuell handling”. Som regel må du ha overholdt betalingsforpliktelsene en viss tid, før du kan få innvilget avdragsfritaket. Du må likevel betale påløpte renter de månedene du har avdragsfritak.

Enkelte banker tilbyr også betalingsutsettelse. De som tilbyr dette har normalt de samme reglene som for avdragsfritak, for eksempel en til tre måneder per år. Har du betalingsutsettelse slipper du både renter og avdrag så lenge utsettelsen gjelder.

Medlåntaker

Nesten alle banker tilbyr i dag forbrukslån med såkalt medlåntaker. Dette er når du tar opp lån sammen med en annen person. Medlåntakeren bør være noen du har felles økonomi sammen med, slik som samboer eller ektefelle, fremfor en venn. Noen banker krever faktisk at dere er registrerte som enten samboende eller gifte.

Årsaken til at medlåntakeren ikke bør være en venn har med juridiske forhold å gjøre. Begge låntakere får lik rett til pengene (kan avtales annerledes ved skriftlig kontrakt), og begge blir ansvarlige for tilbakebetalingen.

Bankenes kravliste

Er du over 25 år, tjener mer enn 250 000 kroner per år, er norsk statsborger, eller bosatt og skattepliktig i Norge, vil du normalt kvalifisere til å få forbrukslån i alle banker. Er du under 25 år, eller tjener mindre enn 250 000 kroner, kommer det an på hvilken bank du søker hos.

De laveste kravene til forbrukslån er at du er myndig (18 år), og har fast inntekt. Dette i tillegg til kravet til statsborgerskap, subsidiært at du er bosatt og skattepliktig i landet.

I tillegg kan du ikke ha betalingsanmerkning. Har du det vil du få avslag i så å si samtlige banker i Norge. Unntakene er noen få banker som låner ut til personer med betalingsanmerkning, men bare dersom låntakeren kan stille med sikkerhet (pant i fast eiendom).

Våre anbefalinger

Skal du først ta opp et forbrukslån mener vi du bør gå frem på følgende måte:

 • Tenk igjennom om du trenger et fleksibelt lån, eller et nedbetalingslån.
 • Bestem deg for lånesum, og vær sikker på at du har råd til å betjene lånet.
 • Søk hos så mange banker som mulig som har lån på den størrelsen du trenger.
 • Analyser forbrukslån med forbrukslån.no – Søk billige lån uten sikkerhet. Tjenesten er gratis og gjør det lettere å kalkulere kostnadene på forbrukslånet.

Å søke hos så mange banker som mulig er viktig for å finne det tilbudet med de laveste totalkostnadene.

Dette bør du også tenke igjennom:

 • Husk at rentene på et forbrukslån kan bli høye.
 • Betal tilbake så raskt du kan.
 • Unngå avdragsfritak og betalingsutsettelse dersom du kan.
 • Vurder å låne sammen med samboer eller ektefelle dersom du har.
 • Unngå å ha flere små forbrukslån (samle lånene dine i et større dersom du har flere).