For at bankene skal kunne dele ut forbrukslån, vil de ha en form for kompensasjon. Grunnen til at bankene krever en viss sum for å låne ut penger er risikoen ved at kundene ikke betaler tilbake lånet.

Den renten banken tilbyr kunden reflekterer risikoen banken tar ved å gi kunden lånet. Dersom banken mener det er en risiko for at kunden ikke betaler ned lånet, vil renten være høyere. I tillegg, vil landets økonomi påvirke renten.

Hvor mye renten blir

Beløpet for renten vil oppgis i prosent av summen man låner for. Dette beløpet vil bli fordelt med selve lånesummen på til et månedlig beløp.

Dette skal betales i løpet av låneperioden, som ofte strekker seg over flere år. Nedbetalingstiden påvirker hvor mye man ender opp med å betale i renter, dersom man bruker lang tid blir renten høyere. Renten er et beløp i kroner, som kalkuleres ut ifra hvor mye man har tatt opp i lån.

2 ulike former

Banken vil ofte bruke to ulike renter, nominell og effektiv. Når man skal sammenligne lån og vilkår brukes den nominelle renten til å beregne den effektive renten.

For kunden er det den effektive renten som er viktig å ta hensyn til, fordi denne renten skal betales. Den nominelle renten går innunder den effektive renten. Det gjør også rentes rente, avdragsgebyrer og etableringsgebyrer. Den effektive renten kan dermed være ulik hos forskjellige banker selv om de har samme nominelle rente.

Serielån og annuitetslån

Totalsummen man må betale for et lån avhenger av hvilken lånetype man velger. Med annuitetslån vil avdragene øke, mens renten synker hver måned.

Dersom man benytter seg av serielån vil man først betale den største summen den første måneden, for deretter å betale en minkende sum per måned. I serielånet holder avdragene seg konstante, mens renten synker. Derfor vil annuitetslån bli dyrere til slutt, men mange velger likevel dette fordi de ikke har mulighet til å betale store summer i starten.